Pasma beskidzkie
Beskid Śląski PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Beskid Śląski to najbardziej na zachód wysunięta część Beskidów wchodząca strukturalnie w skład Beskidów Śląsko-Morawskich. Ciągnie się od granicy państwa ze Słowacją na zachodzie do Bramy Wilkowickiej i doliny Białej po stronie wschodniej. Beskid Śląski poprzez dolinę Soły sąsiaduje z Beskidem Żywieckim (Pasmo Pilska i Lipowskiej, częściowo też Pasmo Wielkiej Raczy). W kierunku północnym opada stromym progiem ku Pogórzu Śląskiemu.

więcej…
 
Beskid Żywiecki PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Ten wyjątkowo rozległy górotwór, w większości w obszarze przygranicznym ze Słowacją sięga od granicy państwa na zachodzie (dolina Soły, kilka jej źródliskowych dopływów) i południa (granica słowacka) po tereny Orawy z Pasmem Podhalańskim po stronie wschodniej oraz dolinę Skawy na wschodzie i północnym wschodzie.

więcej…
 
Beskid Mały PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Beskid Mały: kraina piękna i skrawek Karpat sławny w sposób szczególny. To góry „domowe” Karola Wojtyły i Ojca Świętego Jana Pawła II.

więcej…
 
Beskid Średni PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Jest to silnie w terenie rozczłonkowana grupa górska Beskidów Zachodnich, której granice wyznaczają: Kotlina Żywiecka od zachodu, Beskid Mały od północnego zachodu, Pogórze Wielickie od północy oraz Beskid Wysoki (w tym Beskid Żywiecki) od południa.

więcej…
 
Beskid Wyspowy PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Beskid Wyspowy tworzy wielce oryginalną i szeroko w terenie rozrzuconą grupę górską o skomplikowanym zasięgu topograficznym. Na północy graniczy z Pogórzem Wielickim, od zachodu sąsiaduje z Beskidem Średnim, od południa z Gorcami. Od wschodu teren Beskidu Wyspowego ograniczają doliną Dunajca oraz Kotlina Sądecka.

więcej…
 
Orawa i Pasmo Podhalańskie PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Orawa Dolna leży w dorzeczu rzeki Orawy, w większości po stronie słowackiej. Polska część Orawy czyli tzw. Górna Orawa obejmuje 13 wsi: Bukowinę, Chyżne, Harkabuz, Jabłonkę, Lipnicę Małą, Lipnicę Wielką, Orawkę, Piekielnik, Podsarnie, Podszkle, Podwilk, Zubrzycę Dolną i Zubrzycę Górną.

więcej…
 
Tatry PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Tatry stanowią najwyższe wypiętrzenie w długim łuku Karpat, stromo dźwigające się z dwóch otaczających kotlin: Podhala od północy i Liptowsko Spiskiej od południa.. Są jedynymi w naszym kraju górami typu alpejskiego. Do Polski należy tylko niewielka część północnych stoków Tatr stanowiąca ¼ ich powierzchni. Reszta a raczej większość leży na Słowacji.

więcej…
 
Pieniny PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Krajobraz tej grupy górskiej nie posiada odpowiednika na ziemiach polskich. Misterna rzeźba oraz różnorodność flory i fauny sprawiły, że VII Kongres Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w 1960 roku zaliczył Pieniny do jednej z największych osobliwości przyrodniczych w Europie.

więcej…
 
Gorce PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Stanowią bardzo ciekawą i nad wyraz malowniczą grupę gór w Beskidach Zachodnich o powierzchni 530 kilometrów kwadratowych. Od północy graniczą z Beskidem Wyspowym, od wschodu z Beskidem Sądeckim, od południa z Pieninami, Spiszem i Kotliną Orawsko Nowotarską, wreszcie od strony zachodniej z niezależnym na terenie Beskidów Pasmem Podhalańskim.

więcej…
 
Spisz PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

W granicach Polski znajduje się tylko niewielka część całego terytorium Spisza. Chodzi o obszar ograniczony dwoma dolinami: Dunajca od północy, Białki od zachodu oraz granicą ze Słowacją od strony południowej i wschodniej.

więcej…
 
Beskid Sądecki PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Jest najdalej na wschód wysuniętą częścią Beskidów Zachodnich i składa się z dwóch głównych części rozdzielonych słynnym z krajobrazowych uroków przełomem doliny Popradu. Na zachód od tej doliny leży część zachodnia, Pasmo Radziejowej z najwyższą górą całego Beskidu Sądeckiego – Radziejową (1262 m). Pasmo to sięga w przeciwnym kierunku do doliny Dunajca. Na wschód od Popradu, aż po dolinę Kamienicy Nawojowskiej oraz Mochnaczki sięga Pasmo Jaworzyny Krynickiej (1114 m).

więcej…
 
Beskid Niski PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Należy do najniższych ale jednocześnie do najrozleglejszych części Karpat wschodzących w skład niewielkiego fragmentu Beskidów Wschodnich po polskiej stronie. Na południu jego granicę wyznacza grzbiet główny Karpat od Przełęczy Tylickiej na zachodzie po Przełęcz Łupkowską i dolinę Osławy na wschodzie.

więcej…
 
Bieszczady PDF Drukuj
autor: Andrzej Matuszczyk   
czwartek, 29 października 2009

Są najdalej na południowy wschód wysuniętym skrawkiem polskich gór. Dlaczego skrawkiem? Gdyż stanowią wycinek ogromnego łuku Karpat od Bratysławy aż po Żelazną Bramę, w ramach których znajdują się Karpaty Wschodnie, praktycznie w całości za naszą wschodnią granicą. Jednak ten fragment Beskidów Wschodnich w granicach Polski – podobnie może jak Tatry (choć z całkiem innych względów) nie ma w sobie odpowiednika na polskiej ziemi.

więcej…